Terapia Johanna Vihanto

 Valmistuin sairaanhoitajaksi v. 2011 ja olen työskennellyt valmistumisen jälkeen psykiatrialla eri ikäisten aikuisten parissa. Olen työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana ja perheohjaajana myös lastensuojelussa, jossa kohtasin paljon eri ikäisiä lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan.

Työssäni olen päässyt tutustumaan laaja- alaisesti psyykkisiin sairauksiin ja niiden hoitoon. Kokemusta on karttunut yksilö, perhe ja parityöskentelystä lapsista ikääntyneisiin.
Olen aktiivisesti hakeutunut eri täydennyskoulutusten pariin ja käynyt ratkaisukeskeisen psykoterapeuttikoulutuksen Oulun yliopistossa. Olen Valviran vahvistama psykoterapeutti ja Kelan hyväksymä palveluntuottaja. Kouluttaudun parhaillaan työnohjaajaksi ja toimin psykoterapiatyön rinnalla ratkaisukeskeisten lyhytterapeuttien kouluttajana sekä työnohjaajana.

Asiakkaiden kanssa pyrin luomaan toivoa haasteelliseen elämäntilanteeseen sekä auttamaan asiakasta löytämään omat voimavarat, vahvuudet sekä ratkaisukeinot.
Luottamuksellinen ja arvostava hoitosuhde asiakkaan kanssa mahdollistaa positiivisen muutoksen ja haluttuihin tavoitteisiin pääsyn.

Koulutukset

Psykofyysisen psykoterapian perusteet, Turun kesäyliopisto (2022-2023)                                                                  Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Oulun yliopisto ( 2016-2019)
Hoivaa- ja leiki- menetelmäkoulutus, Pilkeklinikka (2017)
Perheiden kuuleminen ja haastattelu VAHU-menetelmäkoulutus (2017)
Psyykkiset traumat, Turun yliopisto (2015)
Rentoutusohjaaja, hypnoosiohjaaja, suggesto- ohjaaja, Suomen hypnoosiyhdistys ( 2013-2014)
Kliinisesti erikoistunut hoitaja, psykiatria, Turku AMK täydennyskoulutus (2012-2013)
Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työmenetelmät- erikoistumisopinnot, Turku AMK täydennyskoulutus (2013)
Ratkaisukeskeinen työote vanhuspsykiatrisen hoidon ja kotihoidon tukena, Turun kesäyliopisto ja Siria Oy (2013-2014)
Ryhmänohjaajan perusteet , ryhmäanalyysiyhdistys ry (2012)
Ikäihminen päihdeasiakkaana ja motivoiva kohtaaminen. A- klinikkasäätiö Tampereen koulutusosasto (2012)
Sairaanhoitaja, Turku AMK ( 2008-2011)

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi